0916 048 121 info@livico.vn

Liên Hệ

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Liên Vinh

Văn phòng: KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Liên hệ: 0916 048 121

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30

EMAIL: info@livico.vn